medtouriran-logo

بوخچە ی ده رمانی

له 5500$

Sex reassignment surgery male-to-female

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

دەرمان (تەنیا نە شته رگه ری)

له 1800$

نەشتەرگەری پیلووی چاو(بیلوو پلاستی)

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 7820$

گورینە وی زمانە ی دڵ(قلب)

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

له 1200$

نەشتەرگەری ئاوی سپی چاو

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 1350$

نه شته رگه ری ترابکولوکتومی (تیغه ای) : ده رمان گلۆکۆما (چاوی ر‌ە ش) (دانيک چاو)

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

دەرمان (تەنیا نە شته رگه ری)

له 1000$

نه شته رگه ری لەیزیک چاو(هه ر دو چاو)

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 1700$

نه شته رگه ری داشکاندنی سینگ

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 7500$

Cochlear Implant Surgery

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 750$

نەخۆشی دەوالی گون

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 2550$

ئاوس کردن له شووشەدا

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 4000$

نه شته رگه ری خستنه جێ ئەژنۆ

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 6500$

نه شته رگه ری خستنه جێ شان

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 80$

زەردەخەنە ێ هالیوودی

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

له 1550$

نەشتەرگەری گوێ

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 2150$

گەورە کردنی مەمک

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

له 1800$

چه وری مژێن (لیپۆ ساکشن)

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له 400$

چاندنی(ایمپلانت) ددان

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

گواستنەوە

له 1449$

نه شته رگه ریی جوانکاریی لووت

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

له 750$

چاندنەوە ی قژ

هەیە لە تاران مەشهەد شیراز

تیمارگە و دیدەنگەی پزیشك

گواستنەوە

سیم کارت و ئینتەرنێت

ڤیزە

وەرگێڕی کوردی بۆ فارسی

هوتیل 4 و3 ئەستێرە(3 شه و)

له گل ئێمە پەيوەندى پێ بكە
پێویستی یارمەتیت؟ هاوپەیڤین لەگەڵ ئێمە